ทำนายฝัน ทำนายความฝัน

ความฝันเป็นลำดับภาพ ความคิด อารมณ์ และการรับรู้ที่เกิดขึ้นนอกเหนืออำนาจจิตใจในจิตระหว่างช่วงที่แน่นอนของการหลับความฝันจึงถือเป็นเรื่องธรรมดาที่มนุษย์ธรรมดาอย่างเราๆ ท่านๆ ต้องประสบ ทั้งจากการได้ฝันเอง ได้รับทราบจากการบอกกล่าวของคนรอบข้างความฝันคงจะเกิดขึ้นพร้อมๆ กับการเกิดของมนุษย์ความฝันนั้นเกิดจากการดลใจของพระเจ้า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือวิญญาณ เพื่อเป็นลางบอกเหตุ ทั้งลางร้าย และลางดี ฝันถึงเนื้อคู่ ฝันบอกโชคลาภ เป็นต้น ในขณะที่ความเชื่อของพระพุทธศาสนานั้นแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่
  • บุพพนิมิต คือ ฝันเป็นลางบอกเหตุ
  • จิตนิวรณ์ คือ ฝันเพราะจิตเป็นกังวล
  • เทพสังหรณ์ คือ เทวดามาดลใจ
  • ธาตุโขภ คือ ฝันเพราะธาตุในร่างกายแปรปรวน

ลักษณะของความฝัน

1. ฝันในยามหลับ ฝันในลักษณะนี้ได้กล่าวมาข้างต้นพอสมควร ท่านผู้ใดไม่เคยฝันหรือไม่รู้จักความฝัน ก็ออกจะเกินไป ยกเว้นคนวิกลจริต เพราะคนบ้าฝันแล้ว แต่ไม่รู้หรอกว่าตนเองฝัน อันเนื่องมาจากจิตไม่สมประกอบของผู้ฝัน
 2. ฝันในยามตื่น  ฝันในลักษณะนี้เป็นเรื่องน่าคิด น่าสนใจมาก ผู้อ่านบางท่านอาจเถียงว่า บ้าไปหรือเปล่า มีที่ไหนคนเราจะฝันในเวลาตื่น มีแน่นอน ก็ประเภทช่างเพ้อช่างฝันอย่างไรเล่า เรามักเรียกฝันแบบนี้ว่า ในฝัน เพ้อฝัน นึกฝัน ฝันกลางวัน ฝันเฟื่อง ความฝันลักษณะนี้มีทางเป็นไปได้ ทั้งทางบวกและทางลบ ขึ้นอยู่กับว่าผู้ฝันจะมีความรู้ความสามารถ ที่จะปฎิบัติตนให้เป็นไปตามที่ตนคิดฝันมากน้อยเพียงใด
3. ฝันในยามครึ่งหลับครึ่งตื่น เราเรียกฝันในลักษณะนี้ว่า “ละเมอ” คงจะไม่ผิด ซึ่งบางครั้งรุนแรงจนถึงเลือดตกยางออกก็มีด้วย บางคนละเมอจนตกจากเตียง แต่ส่วนมากความฝันลักษณะนี้มักจะเป็นไปในทางตกใจ เช่น ละเมอเห็นผี ละเมอว่าตกจากที่สูงๆ ฯลฯ